Privacybeleid

Dixons respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en haar klanten en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Wij bewaren de volgende gegevens in de volgende scenario’s:

  • Je domeinnaam, niet je e-mailadres (als je alleen een bezoek brengt aan onze webpagina).
  • Je e-mailadres wanneer je een vraag plaatst op onze website of wanneer je deze met ons communiceert.
  • De domeinnaam van andere sites die je hebt geraadpleegd om naar onze website te gaan.
  • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt zoals bijvoorbeeld; je naam en e-mailadres bij registratie op onze site.
  • Je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer bij het plaatsen van een bestelling. We gebruiken deze gegevens voor het afhandelen van je bestelling.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken.

Samenwerkingen met derden
Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met onze duurzaamheidspartner Remarketed voor het leveren van onze Refurbished producten.

Cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn maar waarmee wij onze website kunnen optimaliseren.

Communicatie per e-mail of telefoon
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren. Je zal alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je met ons gedeeld hebt. Daarnaast zal er enkel telefonisch contact worden opgenomen om je te informeren over de bestellingen die door jou online op Dixons.nl is geplaatst.

Dixons kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy beleid». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Wil je contact opnemen t.a.v. ons privacy beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als je toegang wenst tot jouw persoonlijke informatie (om in te zien, te corrigeren of te verwijderen), neem dan contact met ons op via klantenservice@dixons.nl.

Wil je reageren op ons privacy beleid? Of wil je je uitschrijven van toekomstige promotionele mailings? Neem dan contact met ons op: klantenservice@dixons.nl.