Slim? Huren bij dixons is pas slim.

  • Kort of lang huren
  • Zorgeloos en vrij
  • Nieuwste producten
  • Inclusief service en reparatie
  • Gratis vervangend product
  • Gratis installatie
  • Gratis vervanging

Over privacy

dixons respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken.

Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Zo kan extern informatie ingewonnen worden bij een kredietinformatiebureau. Deze informatie een onderdeel kan zijn van het acceptatieproces.

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. dixons zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. dixons zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Klantenservice
Bel naar 088-7129060
Stuur een bericht
Menu verbergen